Grup hoteler multinacional

Integració Price Seeker en un model big data

Millora de l’anàlisi de preus amb processos big data en una solució d’alt rendiment amb una escalabilitat pràcticament en temps real.

bismart-hotels

OBJECTIU

Integració de gran quantitat de dades corporatives, d’hotels de la competència i altres plataformes del sector.

Oferir als analistes més perspectiva en la selecció de preus i augmentar el benefici a la companyia.

ESTRATÈGIA

 • Construcció d’una plataforma big data:
  • Data lake store.
  • Data factory.
  • Azure blob storage.
  • Data lake analytics.
  • Azure Cosmos DB.
  • SQL Server Azure.
  • Azure Analysis Services.
  • PowerBI.
 • Integració d’orígens.
 • Creació del model de dades i definició de la seguretat.
 • Power BI per a scorecard.

RESULTATS

 • Integració: de dades, de Price Seeker, ReviewPro i MPS amb la resta de dades corporatives en una solució near-real-time.
 • Anàlisi: dashboards per analitzar preus, comparativa i evolució.
 • Escalabilitat: dades històriques al cloud Azure que permeti anàlisis futures.
4 marques

4 marques

246 hotels

246 hotels

54.800 habitacions

54.800 habitacions

22 països

22 països

692 punts de venda

692 punts de venda

Most Recent Projects