Grup hoteler multinacional

Integració Price Seeker en un model big data​

Millora de l’anàlisi de preus amb processos big data en una solució d’alt rendiment amb una escalabilitat pràcticament en temps real.

bismart-hotels

OBJECTIU

Integració de gran quantitat de dades corporatives, d’hotels de la competència i altres plataformes del sector.

Oferir als analistes més perspectiva en la selecció de preus i augmentar el benefici a la companyia.

ESTRATÈGIA

 • Construcció d’una plataforma big data:
  • Data lake store.
  • Data factory.
  • Azure blob storage.
  • Data lake analytics.
  • Azure Cosmos DB.
  • SQL Server Azure.
  • Azure Analysis Services.
  • PowerBI.
 • Integració d’orígens.
 • Creació del model de dades i definició de la seguretat.
 • Power BI per a scorecard.

RESULTATS

 • Integració: de dades, de Price Seeker, ReviewPro i MPS amb la resta de dades corporatives en una solució near-real-time.
 • Anàlisi: dashboards per analitzar preus, comparativa i evolució.
 • Escalabilitat: dades històriques al cloud Azure que permeti anàlisis futures.
4 marques

4 marques

246 hotels

246 hotels

54.800 habitacions

54.800 habitacions

22 països

22 països

692 punts de venda

692 punts de venda

Most Recent Projects