bismart-inteligencia-artificial

Artificial Intelligence

L’AI permet l’extracció de valor a partir de l’anàlisi avançat de les dades amb tècniques estadístiques i aprenentatge automàtic.

L’AI estima resultats, identifica patrons de comportament, classifica, segmenta, prediu resultats i recomana accions.

Related Projects
bismart-big-data-3bismart-business-intelligence-7