Asseguradora

Model analític corporatiu

Data warehouse i model analític de les àrees de producció, cartera, sinistres i finances.

bismart-aseguradora

OBJECTIU

Optimitzar la gestió comercial i actuarial amb la monitorització diària dels resultats.

Push continu d’informació comercial i de resultat tècnic a tots els nivells, des de directius fins a agents.

Automatització dels processos financers per línies de negoci.

ESTRATÈGIA

  • Incorporació de tots els orígens de dades de la companyia.
  • Normalització.
  • Disseny del data warehouse i els processos.
  • Disseny del model analític/capa semàntica.
  • Creació d’un portal d’informes (SSRS, Excel, Power BI, mobile).

RESULTATS

  • Traçabilitat i integració de les dades garantida.
  • Creació d’un motor de classificació de mediadors i clients en funció de criteris comercials i de resultat tècnic.
  • Disponibilitat de dades en dispositius mòbils.
  • Disponibilitat immediata de la informació i resultats.
19.493 milions en primes

19.493 milions en primes

13 línies de negoci

13 línies de negoci

96.155 pòlisses

96.155 pòlisses

Related Projects
bismart-business-intelligence-3