Central nuclear

Gestió integrada de KPIs estratègics

Proactivitat en l’anàlisi predictiva mitjançant mesures i mètriques amb alarmes de gestió de risc.

bismart-business-intelligence-10

OBJECTIU

Creació d’una plataforma global que permeti la gestió d’indicadors a tots els nivells de la companyia per substituir l’anàlisi forense amb una anàlisi predictiva.

ESTRATÈGIA

  • Construcció de quadres de comandament estratègics, tàctics i operatius per garantir la consecució del pla estratègic de la companyia.
  • Automatitzar 150 indicadors manuals actuals.
  • Crear un entorn d’anàlisi per monitoritzar la implantació dels plans d’acció i difondre el coneixement en l’organització.

RESULTATS

  • Alta disponibilitat, velocitat i veracitat de les dades.
  • Reducció de costos, esforços i temps en l’obtenció d’informació.
  • Coneixement total dels resultats de les plantes, rendiment i incidents.
  • Decisions més precises.
Més de 200 usuaris

Més de 200 usuaris

Substitució del 60% de les funcionalitats de l’ERP

Substitució del 60% de les funcionalitats de l’ERP

Més de 300 KPI

Més de 300 KPI

Most Recent Projects