Companyia de cinemes multinacional

Data warehouse corporatiu

Implantació d’un entorn de business intelligence en Microsoft SQL 2016 i eines analítiques en Microsoft Power BI Report Server i Reporting Services.

bismart-data-analysis-2

OBJECTIU

Donar resposta a les necessitats d’informació, no només dels serveis centrals sinó també de tots els cinemes del grup amb integració en un únic entorn i oferint una eina de consulta senzilla i àgil.

ESTRATÈGIA

  • Integració mitjançant SSIS incloent un procés de normalització de dades.
  • Creació del data warehouse i els data mart d’operacions i finances.
  • Preparació d’un model de dades tabular per a reporting.
  • Implantació de reporting services per a informes estàtics i Power BI per a anàlisi dinàmica.

RESULTATS

  • Repositori únic de dades.
  • Dades de més qualitat.
  • Informació democratitzada.
  • Autonomia dels usuaris per dur a terme informes ad-hoc.
  • Informes near real-time
Quadres de comandament d'operacions i finances

Quadres de comandament d'operacions i finances

22 milions d'espectadors

22 milions d'espectadors

40 cines > 500 sales

40 cines > 500 sales

Most Recent Projects