customer-experience-bismart

Customer experience

El customer engagement ajuda a allargar la vida útil dels clients aprofundint en la comprensió de cadascuna de les seves necessitats en les diverses etapes de relació, amb la qual cosa s’aconsegueix detectar els prescriptors.​

Related Projects
bismart-go-to-marketbismart-customer-engagement