bismart-data-quality-2

Data Quality

Els projectes de data quality garanteixen la fiabilitat de les dades, la seva integritat, precisió i consistència i eviten la duplicitat i dades incompletes. Les dades correctes permeten prendre decisions correctes.

Related Projects
bismart-data-management-4bismart-interoperability