bismart-data-warehouse

Data Warehouse

Els entorns de data warehouse permeten a les organitzacions obtenir els seus indicadors clau i altres resultats a partir de les dades disperses en diferents sistemes per després explotar-los des de solucions de business intelligence.

Related Projects
bismart-business-intelligence-7bismart-data-management-4