Empresa pública de consultoria i enginyeria

Empresa pública de consultoria i enginyeria de referència en l’àmbit de defensa i seguretat de l’AGE. Implantació d’un magatzem de dades multidimensional i visualització amb un sistema d’intel·ligència.

Imagen caso de éxito de una empresa pública de consultoría e ingeniería. Se muestra un satélite en órbita con la tierra de fondo.

OBJECTIU

Partint de diverses fonts de dades, obtenir un sistema centralitzat d’informació escalable per ser analitzat amb un sistema de business intelligence.

Aquesta infraestructura d’informació ha de ser automatitzada per generar un flux de treball àgil i confiable, oferint autonomia als usuaris.

ESTRATÈGIA

  • ETL d’extracció de dades a staging des de BBDD Oracle i fitxers Excel.
  • Consolidació al magatzem operacional de dades (ODS).
  • Implementació del data warehouse i creació del model analític tabular basat en SSAS.
  • Model amb 6 data marts.
  • 3 quadres de comandament en Power BI i 18 informes amb Reporting Services connectats als data marts per gateway.

RESULTATS

Informació centralitzada, normalitzada i 100% actualitzada.

Millors eines per a la gestió de cartera i explotació de la informació:

  • Seguiment ajuda.
  • Seguiment econòmic.
  • Activitat econòmica empresa.
  • Concessió econòmica.
  • Personal empresa.
142.721 milers d’euros en xifra de negocis

142.721 milers d’euros en xifra de negocis

6 datamarts

6 datamarts

>1.500 professionals

>1.500 professionals

Most Recent Projects