Hospital

Sistema d’explotació de la informació assistencial

Quadre de comandament d’indicadors assistencials per a l’optimització de la gestió clínica.

bismart-case-study-hospital

OBJECTIU

 • Optimització de la gestió clínica gràcies a l’ús de dades.
 • Presa de decisions a temps real.
 • Millora de la qualitat de les dades registrades.
 • Unificació i consolidació de les diverses fonts de dades.

ESTRATÈGIA

Data warehouse i dashboards d’indicadors de:

 • Gestió de pacients (hospitalització, urgències, consultes externes, parts, quiròfans, hospital de dia, tècniques diagnòstiques i terapèutiques).
 • Sis. d’inf. de radiologia, laboratoris, farmàcia, anatomia patològica.

Fonts: HCIS, urgències, RIS, RULEQ, SYCYT, CMBD, Omnium, ARIA.

RESULTATS

 • Quadre de comandament assistencial.
 • Predictiu de necessitat de llits d’hospitalització.
 • Reducció de llista d’espera de consultes. Gestió de llista d’espera quirúrgica.
 • Coneixement de l’oferta i demanda hospitalària.
 • Anàlisi de tendència activitat.
 • Integració de múltiples orígens en un únic magatzem de dades. Obtenció d’indicadors clau per a la presa de decisions en la gestió clínica.
Més de 48 serveis

Més de 48 serveis

Més de 6.600 professionals

Més de 6.600 professionals

1.300 llits

1.300 llits

500 indicadors

500 indicadors

Most Recent Projects