Serveis municipals

Master Data Management

Empresa de l’ajuntament que gestiona la xarxa pública d’aparcament, zona blava i grua, parades de bus, agents cívics i equipaments com zoològics i parcs.

business-intelligence-bismart-2

OBJECTIU

  • Organitzar i unificar les dades relatives a clients i transaccions que provenen de les diverses entitats gestionades per incorporar-les a una eina CRM corporativa.
  • Dirigir-se a tots els contactes obtinguts per les àrees de negoci de manera coordinada.

ESTRATÈGIA

  • Adquisició de dades de clients dels diversos orígens.
  • Deduplicació inicial de dades a través d’ID i camps rellevants.
  • Procés de data quality que aplica algoritmes de mineria de dades i mostra les possibles duplicitats i els aplica un % d’encert.
  • Revisió final de l’usuari per validar l’eliminació o no dels duplicats proposats.
  • BBDD addicional de transaccions (tiquets, reserves, consums…) que enllaça amb els clients de l’MDM per aconseguir el seu historial real.

RESULTATS

  • Neteja de dades de diversos orígens.
  • CRM informat amb dades reals unificades que evita errors en la relació amb els clients/contactes.
  • Coneixement real de l’activitat d’un client i possibilitat d’aprofitar sinergies entre les diverses àrees d’activitat.
Més de 7 àrees de negoci diferents

Més de 7 àrees de negoci diferents

Dada única

Dada única

Més de 50.000 duplicats eliminats

Més de 50.000 duplicats eliminats

Related Projects
bismart-business-intelligence-4