Serveis socials

Smart Social Home Care per a la població d’edat avançada en risc d’exclusió social

Correlació de dades de diversos orígens sobre MS Azure per identificar la població vulnerable i assignar-li els recursos que l’ajuntament disposa per a aquesta finalitat.

bismart-business-intelligence-servicio

OBJECTIU

Solució intel·ligent d’agregació de dades socials per a la planificació de serveis socials. Gran importància de la privacitat i seguretat de les dades. Sistema escalable i integrat.

Plataforma com a servei.

ESTRATÈGIA

  • Solució única a Microsoft Azure integrant codi R amb Cortana Intelligence Suite per a l’anàlisi avançada de dades i la funcionalitat predictiva.
  • Power BI per a visualitzacions de dades efectives i interactives.

RESULTATS

  • Microsoft Azure proporciona dades estadístiques i agregades, la qual cosa ajuda a Bismart a arribar a aquells qui no saben com aconseguir ajuda o els fa vergonya preguntar.
  • Azure proporciona seguretat de nivell empresarial, escala global i alta disponibilitat de la qual depenen els clients de Bismart.
Related Projects
bismart-business-intelligence-5