Urban Planning with Bismart

Planificació urbanística. Model de cobertura per a centres públics

És una solució de Big Data que prediu la demanda futura de serveis públics i prescriu la millor situació per a centres públics o instal·lacions: escoles, centres d’atenció primària, hospitals, oficines d’informació, instal·lacions, etc.

Bismart Artificial Intelligence segueix aquesta metodologia:

  • Estudia l’oferta actual de serveis i centres públics
  • Estudia la demanda de serveis
  • Preveu necessitats futures basades en tendències sociodemogràfiques
  • Dissenya el model matemàtic per a optimitzar la situació de nous centres públic

bigov Better City Indicators

Quadre de comandaments que inclou 120 indicadors de ciutat inspirats pel City Protocol Society i l’ISO 37120:2014 per tal de mesurar el desenvolupament de la ciutat i el seu atractiu per a viure-hi o desenvolupar-hi un negoci.

Aquesta solució té com a objectiu ajudar els governs locals a dissenyar millors polítiques per tal de millorar la vida dels seus ciutadans i l’entorn empresarial. La primera versió d’aquesta aplicació es basa en la metodologia Global Indicators de la ciutat, a partir de Banc Mundial, i està disponible a la botiga de Windows.

Bigov Better City Indicators
Early Warning Indicators BSC

Early Warning Indicators BSC

Els indicadors clau de rendiment (KPI) mesuren els objectius estratègics. Aquests panells d’última generació ens alerten si els indicadors vinculats s’estan degradant i podrien afectar els KPIs estratègics i prediuen què passarà a continuació.

Gràcies a l’anàlisi de les relacions d’indicadors podem anticipar-nos als esdeveniments, podem predir el futur, els riscos que podríem evitar o mitigar i oportunitats que podem aprofitar. Aquest panell proporciona una cronologia amb advertències i mesures centrades en riscos.