Smart Social home care for aging population

Smart Social Home care per l’envelliment de la població i la població vulnerable. Solució de Big Data per a la planificació de l’assistència sanitària i els serveis socials.

La correlació de dades dels serveis socials, salut, població, activitat econòmica, d’electricitat i d’aigua, gestió de residus, entre d’altres, és l’enfocament més revolucionari per resoldre els problemes més difícils a què hem de fer front a les nostres ciutats (i la societat) : l’edat, la solitud, l’exclusió social, la salut mental, l’atenció social i la inversió en salut pública.

Mai se sap quan ens posarem malalts, i quan passa pot ser complicat desplaçar-se fins la consulta del metge. No seria millor disposar del coneixement i les recomanacions d’un professional mèdic des del confort de la teva pròpia casa? Ara pots amb el Magic Mirror!

El Medic Mirror és un mirall per a casa teva amb el qual pots interactuar per aconseguir un diagnòstic ràpid i consells per tractar malalties comunes. Pots interactuar amb el mirall mitjançant reconeixement facial amb la càmera incorporada, mitjançant veu o contacte per respondre a les preguntes del qüestionari.

Bismart Big Data Business Intelligence Medicine doctor hand working with modern computer interface
Voice Helper Virtual Care Assistant Bismart

La nostra unitat d’atenció domiciliària eldcare Friendly Reminders ofereix recordatoris útils per qui necessiti assistència per a cuidar de si mateix en moments en què ningú pot fer-se’n càrrec.

Ja sigui que un membre de la família d’edat avançada s’oblidi de prendre’s la medicació o necessiti recordatoris per fer petites tasques com ara apagar els llums, eldcare Friendly Reminders ofereix avisos oportuns.

L’objectiu principal de Population Health Management és millorar la qualitat de l’atenció sanitària mentre redueix costos.

L’ús emergent de dades involucrats amb els determinants ambientals i socials de la salut és un bon marc perquè els governs, metges, treballadors socials i altres professionals, que participen directament o indirectament en la cura de la salut, puguin ajudar els pacients de manera eficient.

Population health management
Hospital readmission prevention

Solució d’aprenentatge automàtic que redueix al màxim el nombre d’ingressos i disminueix l’estada a l’hospital mitjançant la identificació dels segments de població en risc i les situacions que es produeixen quan es readmeten els pacients.

Aquest motor d’aprenentatge automàtic correlaciona la informació estadística sobre les diverses variables com el metge, el servei, el diagnòstic, l’hora del dia, l’edat i el lloc de procedència.

Aquesta plataforma ajunta diferents grups de variables per identificar patrons i descobrir punts de vista no previstos pels analistes. Millora la qualitat de vida del pacient i estalvia costos.

Imagina’t que t’has perdut en una ciutat i un robot intel·ligent et guia i et proporciona adreces i horaris dels serveis de la ciutat. A més el robot t’ajuda amb la paperassaa i les inacabables tasques administratives.

Aquest sistema, basat en intel·ligència artificial, es converteix en un assistent a la ciutat amb què pots interactuar mitjançant la parla, text i reconeixement d’imatge. És un robot o una interfície com un centre telefònic, xarxa social o la web de l’ajuntament.

Bismart City Bot
Real Time Analytics. Internet of Things

Gestiona centenars d’esdeveniments a la ciutat i obté informació en temps real amb les tecnologies Smart Analytics i Event Hub Analytics.

Amb la nostra solució pots aconseguir informació a partir d’Internet de les coses mitjançant sensors a la ciutat i dispositius com telèfons mòbils i actuar en temps real. L’aprenentatge automàtic identifica anomalies i quan apareix un error o condició específica que fa saltar alertes actua de manera intel·ligent en temps real.