Traffic fatalities prevention

Traffic fatalities prevention

L’objectiu del projecte és proporcionar un servei d’aprenentatge automàtic que predigui la quantitat accidents de trànsit que es produirà en cada punt geogràfic concret en el proper període de temps.

La predicció es fa depenent de les condicions ambientals del moment. La solució prescriu accions per reduir el nombre i l’impacte d’aquests accidents per minimitzar així els recursos necessaris.

Crime Prediction

Els avenços en anàlisi de dades i aprenentatge automàtic permeten que ara els dipòsits de dades puguin ser analitzats, per ajudar als departaments a saber no només quan és probable que es produeixi la delinqüència, sinó quan i sota quines circumstàncies. On va la gent després dels esdeveniments esportius? Què passa quan arriba l’estiu? Com canvien els patrons quan no hi ha escola?

Mitjançant l’aprofitament dels models d’ordinador que prenen en consideració les tendències de la delinqüència, la demografia històrica, la climatologia, la informació geoespacial, i altres conjunts de dades, els serveis policials poden planejar millor on desplegar els seus recursos.

Crime Prediction
Social Media Analytics

Social Media Analytics

El Big Data et permet descobrir les tendències del mercat, conèixer les opinions dels ciutadans sobre la marca, els productes o els serveis; i predir el comportament del consumidor i identificar noves oportunitats de negoci.

Permet capturar feedback real de les xarxes socials mitjançant la detecció i l’anàlisi temàtic, l’anàlisi de sentiments, l’anàlisi demogràfica i geogràfica i l’anàlisi d’afinitats.