Banking DNA ofereix infografies sobre les circumstàncies dels clients, de manera que es pot saber a l’instant de quin tipus de client es tracta, quin estil de banca prefereix i a quines ofertes i serveis respondrà millor.

Amb la gran quantitat de comptes bancaris de diferents tipus i pòlisses d’assegurances que comporta la banca moderna, sovint pot ser necessari dur a terme un estudi exhaustiu dels clients potencials per descobrir quin tipus de client són. Banking DNA soluciona aquest problema.
Així mateix, es pot fer servir Banking DNA per als propis treballadors per saber en quines àrees de l’empresa treballen millor i quins són els seus punts dèbils. Això permet ajuntar el gerent adequat amb el client adequat per garantir que els clients reben el millor servei.
Els nostres algoritmes de Big Data creen una molècula del client a Banking DNA, enllacen els aspectes de les seves preferències bancàries i mostren més grans les més importants.

Indicadors clau de rendiment: panells de control d’última generació en temps real que mostren els indicadors clau de rendiment de les operacions bancàries: quants clients s’estan donant d’alta, nous contractes, transaccions efectuades, etc.

Operacions dels clients: 

  • Anàlisi multicanal de les operacions dels clients per a accions de màrqueting.
  • Més i millor informació per als gerents financers.
  • Anàlisi de l’índex de rotació dels clients.

Serveis de disponibilitat: anàlisi independent en temps real de la tecnologia dels diversos serveis fonamentals per a les operacions bancàries.

Deposit Coin British Cash Bank Stack Business 20795