Quadre de comandament per a ús intern dels funcionaris municipals per a la gestió d’un govern més eficient

Tenim diferents mòduls analítics per supervisar i analitzar el compliment de diferents agències governamentals i departaments: administració de casos, població, economia i finances, servei al client, recursos humans, seguretat, mobilitat i d’altres.

La gran majoria dels municipis no tenen sistemes automatitzats que ajudin a la presa de decisions. El treball manual requerit és una barrera important per accedir a la informació. Per resoldre aquest important repte, Bismart comercialitza bigov, la solució especialitzada en Business Intelligence Government.

bigov city management dashboards