Anàlisi de govern i rendició de comptes. Fomenta la claredat en la implementació del pla de govern, la reutilització de la informació i ajuda a esdevenir un govern més obert i transparent. bigov ajuda als governs a lluitar contra la corrupció mitjançant l’augment de la transparència.

Gràcies a aquest portal els ciutadans saben en tot moment exactament:

  • Què fa l’Ajuntament amb els diners públics
  • Com gestiona el pressupost
  • Quines empreses contracta
  • Quant guanyen els funcionaris
Bigov Transparency