Enhance Customer Satisfaction, Loyalty & Profit

Solució d’aprenentatge automàtic que crea un model del cicle de la vida del client. Correlaciona dades corporatives amb dades externes com la situació de la competència, ingressos, tipus de llar, capacitat d’influència, etc.

Conceptes estratègics: segmentació del consumidor, orientada als beneficis o general. Experiència del consumidor, capacitat adquisitiva basada en els seus ingressos i en els serveis que consumeix.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Refrescar Captcha captcha txt