Claredat en la planificació governamental que reutilitza la informació per aconseguir un govern més obert i transparent

Solució per comunicar els resultats del pla de govern al ciutadà. Com es beneficien els ciutadans de la feina del govern?

Government Insight and Accountability