L’objectiu principal de Population Health Management és millorar la qualitat de l’atenció sanitària alhora que en redueix els costos.

L’ús emergent de dades involucrats amb els determinants ambientals i socials de la salut és un bon marc perquè els governs, metges, treballadors socials i altres professionals, que participen directament o indirectament en la cura de la salut, puguin ajudar els pacients de manera eficient.

Population health management