power bi tutorial product bismartArthur Conan Doyle, va dir una vegada que “és un error cabdal teoritzar abans de tenir dades”. No anava mal encaminat, les dades són un dels elements més importants a l’hora de prendre millors decisions i, per tant, obtenir millors resultats.

Són poques les empreses que utilitzen estadístiques analítiques per suggerir canvis en la seva manera d’operar i per millorar els seus productes i serveis. Però… quin és el valor de les dades? I… quin és el camí per aprofitar-ne la utilitat? Actualment, disposem de moltes vies per analitzar grans volums de dades, també coneguts com a Big Data però, malgrat això, l’eina més eficient pel que fa a Business Intelligence és Power BI de Microsoft.

L’eficàcia de Power BI s’està transmetent arreu del món. Les empreses més rendibles ja l’utilitzen per als seus negocis i estan comprovant l’ús que poden donar a les dades a través d’un tutorial de Power BI. D’altra banda, Gartner i Forrester, les consultores americanes que identifiquen les tendències del mercat i seleccionen les millors eines en tecnologies de la informació, han proclamat que Power BI és la millor eina per mesurar i treure partit a les dades.

Vols aprendre més coses sobre el poder del BI? Fes un cop d’ull als nostres tutorials. Al primer, tindràs l’oportunitat de seleccionar diferents pobles de Catalunya i comprovar com varien les seves dades sobre turisme i, conseqüentment, els quadres de comandament, en funció del sexe, edat, país o propòsit del viatge. Si selecciones Blanes, Lloret de Mar o Tossa en aquest tutorial de Power BI, tindràs l’oportunitat de donar vida a les dades de turisme de cadascuna d’aquestes localitats.

Power BI

Bigov BCI

Els dos Power BI següents formen part d’un quadre de comandament de ciutat que ofereix información clau sobre diversos aspectes del funcionament d’un municipi: ofereix KPIs directament al teu ordinador. Aquest quadre de comandament ofereix 120 indicadors, proposats pel Banc Mundial, l’ITA (Índex de Transparència dels Ajuntaments) i el mateix Ajuntament, que permeten veure el rendiment de la ciutat i el seu atractiu per viure-hi i desenvolupar-hi negocis.

L’Ajuntament hi incorpora les dades. Els indicadors estan agrupats en categories i l’aplicació mostra una descripció per a cada indicador, la font de la informació i, finalment, els valors de l’indicador per a cada any. La informació es mostra en format Business Intelligence i en verd si l’ajuntament ha assolit l’objectiu i en vermell si no. Aquesta metodologia, desenvolupada en col·laboració amb la City Protocol Society (CPS) i proporcionada per Bismart City Dashboard, té com a objectiu ajudar als governs locals a dissenyar millors polítiques per millorar la vida dels ciutadans i l’entorn empresarial.

Traffic Fatalities Prevention

Traffic Fatalities Prevention és una eina potent que analitza, prediu i prevé els accidents de trànsit. Mitjançant Big Data i machine learning, aquesta eina té en compte múltiples factors per proporcionar recomanacions prescriptives per minimitzar tant el nombre d’accidents com la seva gravetat. Aquestes recomanacions ajuden als governs i administracions locals a decidir millor com distribuir els recursos.

Aquesta solució de Big Data prediu la quantitat d’accidents de trànsit en un punt geogràfic en un moment determinat. Amb aquesta eina, els governs i administracions locals poden planificar millor on destinar els recursos. Bismart fa servir diverses fonts de dades, entre les quals es troben registres d’accidents, obres vials i condicions meteorològiques per proporcionar un model molt precís que prediu quan i on és probable que es produeixin els accidents . Llavors, Traffic Fatalities Prevention recomana accions per reduir el nombre i l’impacte d’aquests accidents per minimitzar la quantitat de recursos requerits.