Anàlisi de la xarxa de bus per identificar elements que han de millorar a les infraestructures.

L’objectiu d’aquesta solució predictiva és aconseguir que més persones utilitzin el transport públic i així reduir la congestió del trànsit. Això millorarà els serveis als ciutadans amb els mateixos recursos que ja s’utilitzen i reduirà el temps necessari per desplaçar-se per la ciutat.

Aquesta solució reduirà el temps d’espera a les parades de bus amb la mateixa quantitat d’autobusos, de manera que l’usuari tindrà la sensació que hi ha més autobusos.

Els algoritmes predictius de Bismart ajuden a optimitzar l’eficiència i millores elements importants com semàfors, onades verdes, situació de parades de bus, andanes accessibles, amplada de carril bus, prioritat de pas, etc.

Barcelona carrers

Exemple d’una solució d’anàlisi predictiva de Bismart que utilitza Big Data. Manteniment predictiu d’una planta de cogeneració

Utilitza el Big Data per predir el futur.

Maximitza el potencial prenent mesures de manteniment de manera preventiva en comptes de correctiva.

Si se solucionen els problemes abans que succeeixin, es pot reduir costos i residus alhora que es garanteix la producció màxima continuada.