Quadre de comandament per a la fixació de preus d’hotels i sales per determinar la distribució de les vendes a través del canal directe o diferents portals de reserves.

Solució prescriptiva que correlaciona les dades aïllades i heterogènies de sistemes de gestió de la propietat (PMS) amb la informació del canal de vanda: els preus i l’ocupació, meteorologia, esdeveniments programats a la ciutat, els dies festius, etc.

Smart Pricing