El 40% de la població pateix alguna malaltia crònica greu. Aquests pacients representen el 85% de la despesa farmacèutica i són el 75% dels pacients admesos a l’atenció primària dues o més vegades els últims dotze mesos.

En la població de més de 65 anys, la prevalència de pacients amb malalties cròniques és de més del 75% i la majoria d’aquests casos té més d’una malaltia crònica. No obstant això, la prevalència augmentarà els propers dos anys a causa de l’envelliment de la societat. Identificar la població en risc és essencial per prendre mesures proactives i per monitoritzar més eficaçment els pacients per millorar la qualitat de l’atenció sanitària alhora que es redueixen els costos.

Per aconseguir-ho, Bismart col·labora amb un grup d’investigació de l’Institut Català de la Salut (ICS). Bismart enriqueix l’algoritme predictiu de morbidesa desenvolupat per l’ICS correlacionant informació sociodemogràfica i econòmica amb l’algoritme predictiu de vulnerabilitat de Bismart.

Bismart solución para asistencia médica gente mayor