Quan parlem de Big Data, ens referim a un enorme volum de dades estructurades i no estructurades que té el potencial d’ajudar a les empreses a millorar les operacions i a prendre decisions empresarials de manera més intel·ligent i ràpida.

El Big Data és el gran volum de dades que circulen cada dia per les empreses. La quantitat de dades és tan gran que sovint és fa difícil per a les empreses processar tota aquesta informació utilitzant les tècniques antigues i programari i plataformes tradicionals.

Quan es recullen, formaten, emmagatzemen i analitzen les dades, l’empresa té a les mans informació molt valuosa que pot ajudar a aconseguir augmentar els ingressos, explorar i crear lleialtat per part dels clients.

Què és l’anàlisi de Big Data?

Big Data Analytics, a Business Intelligence service

L’anàlisi de Big Data, és un servei d’intel·ligència empresarial i anàlisi de dades que s’utilitza en molts sectors perquè les organitzacions o empreses puguin prendre millors decisions empresarials.

L’anàlisi de Big Data pot conduir a una estratègia de màrqueting més eficaç, noves oportunitats d’ingressos, millor servei al client, millora de l’eficiència operativa, avantatges competitius contra organitzacions rivals i altres beneficis per al negoci.

Diverses empreses, de diferents sectors, utilitzen l’anàlisi de Big Data (asseguradores, bancs, indústria de l’automòbil, salut, etc.). Aquestes empreses adapten aquestes dades per als seus negocis i departaments (màrqueting, operacions, finances, informàtica, etc.).

Gràcies al desenvolupament del Big Data, les empreses i els comerços s’han tornat més eficaços i rendibles. Per què? Perquè poden analitzar per avançat tota la informació i les dades que puguin necessitar sobre els seus clients i clients potencials, mentre que optimitzen les seves relacions amb les diferents seus i proposar millors alternatives per satisfer-les.

Per què és útil l’anàlisi de Big Data

Permet a les organitzacions trobar respostes relacionades amb moltes qüestions: la reducció de costos i de temps, el desenvolupament de nous productes, decisions intel·ligents i optimització de processos. La combinació de Big Data i un anàlisi potent és una oportunitat i una possibilitat perquè les empreses creïn valor.

Mitjançant l’ús de l’anàlisi de Big Data, tindràs un control més gran de les dades que durà a una anàlisi més precís. La presa de decisions podria simplificar el rendiment operatiu, cosa que minimitzaria el risc i asseguraria la reducció de costos.

Podem definir Big Data Analytics com un nou avantatge competitiu. L’ús de l’anàlisi de Big Data s’està convertint en essencial perquè les empreses rendeixin al màxim de les seves capacitats.

Les empreses també utilitzen l’anàlisi de Big Data per respondre ràpidament a les necessitats dels clients, tractar els seus clients potencials de forma individual, fer-los feliços i crear de relacions a llarg termini, per la qual cosa es converteixen en clients lleials a l’empresa .

Quins son els avantatges de l’anàlisi de Big Data?

  1. Millor i més ràpida presa de decisions

L’anàlisi de Big Data ha implicat sempre intentar millorar la presa de decisions. Les grans empresesestan buscant poder prendre decisions més ràpides i millors amb anàlisi de Big Data, i ho estan aconseguint.

  1. Reducció de costos

Basats en els resultats, els beneficis i retorn de la inversió de la companyia. En resum, l’ús de l’anàlisi de Big Data permet un millor rendiment i menors costos.

  1. Nous productes i serveis

L’ús més interessant de l’anàlisi de Big Data és sens dubte la creació de nous productes i serveis per als clients. Els negocis en línia fan això des de fa molts anys; ara amb Big Data Analytics, fins i tot els grans negocis fora de línia estan aconseguint una oferta cada vegada més completa per als seus clients i la seva satisfacció.

Per analitzar grans volums de dades, Microsoft recomana l’ús de Power BI per a Office 365, un programa que funciona com un conjunt d’eines d’anàlisi de negoci, amb l’objectiu d’analitzar dades i compartir informació. Aquesta eina pot supervisar l’activitat de l’empresa i respondre ràpidament amb quadres de comandaments molt complets disponibles en qualsevol dispositiu.

Som davant d’una solució analítica que ajuda a qualsevol organització disposada a controlar la seva activitat a través d’informes interactius. Si vols saber-ne més  només has de demanar-ho!

El repte de l’anàlisi de Big Data és la utilització d’aquestes dades per a la consecució de nous objectius empresarials, que abans eren impossibles d’assolir. Uns anys més tard i gràcies als avenços tecnològics, aquest canvi quantitatiu al qual ens hem enfrontat també ha donat lloc a un canvi qualitatiu.