Solutions to build
the future

Hotel
Management
Dashboards

T’agradaria disposar d’un únic espai per consultar els teus indicadors i altres resultats clau per a la gestió de tots els teus hotels i les diverses àrees funcionals?

Bismart Hotel Management Dashboard és un entorn de quadres de comandament per al seguiment i anàlisi de les àrees clau de les diverses àrees funcionals del sector hoteler.

Descobreix com implementar aquesta eina a la teva empresa.

Indicators &
Dimensions
Definition Tool

Hi ha unanimitat a la teva empresa pel que fa a la correcta comprensió dels indicadors?
Disposes d’un entorn on consultar les seves característiques fàcilment?

Bismart Indicators & Dimensions Definition Tool és una solució completa per a la gestió i publicació de les dades que defineixen els indicadors, dimensions i les relacions entre ells. 

Descobreix com implementar aquesta eina a la teva empresa.

Folksonomy
Text Analytics

T’agradaria disposar d’una solució que et permeti analitzar el contingut clau de tots els teus documents?

Bismart Folksonomy analitza documents de text en llenguatge natural i revela contingut intern per localitzar informació subjacent als documents no estructurats.

Com que no requereix una entitat mestra, Bismart Folksonomy representa un estalvi de temps important a l’hora d’analitzar, classificar, buscar o extreure paraules o frases clau en documents diversos.

Descobreix com implementar aquesta eina a la teva empresa.

ABC Client
Analysis

Tens una cartera de clients d’alt risc? Estàs dedicant els teus esforços als clients adequats? El nostre portafoli té potencial de creixement? Qui són els clients objectiu?

Bismart ABC Client Analysis és un entorn de quadres de comandament per a la segmentació i anàlisi de la cartera de clients segons criteris de contribució a la facturació i la rendibilitat.

Descobreix com implementar aquesta eina a la teva empresa.