Tourism & Leisure

Tourism & Leisure

El sector del turisme passa per un moment d’alta inestabilitat marcat pel dèficit de la demanda, l’augment de la competència i la incertesa conjuntural. En aquest context, el coneixement profund del client i del mercat, les anàlisis predictives i les estratègies focalitzades en el client són fonamentals.

Bismart disposa d’una llarga trajectòria treballant amb multinacionals del sector, que ens ha aportat un profund coneixement sobre les problemàtiques, reptes i estratègies precises per a la millora del rendiment de les empreses que es dediquen al turisme. Com a experts en la dinàmica del sector, aprofitem la tecnologia i la ciència de dades per al desenvolupament de solucions específiques —com Hotel Management Dashboards— orientades a la millora del rendiment i a les estratègies de creixement i augment de la rendibilitat.

Key Factors

Finançament

Disminució d’ingressos
Necessitat de noves inversions relacionades amb mesures de seguretat sanitària

Mercat

Models de predicció de la demanda i tendències del mercat
Incertesa sectorial
Precisió de models de control i identificació de riscos
Optimització de ratios entre preus i habitacions

Metodologies

Necessitat de reinvenció de les estratègies comercials i de màrqueting fomentant la innovació, la creativitat i la diferenciació
Inversió en agilització de processos i interoperabilitat

Tecnologia

Urgent incorporació de noves tecnologies i  digitalització
Necessitat d’inversió en solucions tecnològiques i aprofitament de les dades
Demanda d’innovació en business intelligence
Creixent pes de les xarxes socials

Client

Importants canvis en els hàbits de consum dels clients: desestacionalització
Necessitat de millora dels punts de contacte i canals de comunicació
Reinvenció de les estratègies comercials i de màrqueting
Creixent rellevància de les estratègies centrades en el client
Necessitat d’augmentar les taxes d’ocupació i els ingressos mitjans per client

Legislació

Fortes restriccions reguladores de prevenció envers la Covid-19
Inactivitat o reducció de l’activitat

Com et podem ajudar?

Finançament

Estratègies de reorientació de l’aprofitament dels recursos

Mercat

Models d’anàlisis predictives: predicció de la demanda i de les tendències del mercat
Optimització de l’ocupació mitjançant algoritmes predictius d’ocupació

Metodologies

Definició d’estratègies comercials i de màrqueting més efectives i adaptades al client – Kale
Automatització i optimització de processos
Agilització de metodologies i reorientació de les rutines de treball
Previsió i identificació de riscos mitjançant intel·ligència artificial i models d’anàlisis predictives amb capacitats cognitives

Tecnologia

Millora de la gestió, control i seguiment del rendiment empresarial mitjançant solucions especifiques (Hotel Management Dashboards)
Anàlisi de dades i reporting avançat
Estratègies de business intelligence adaptades
Implementació de solucions completes d’integració de dades, interoperabilitat, data governance, data management i data quality
Digitalització i optimització de la presència a xarxes socials – Kale

Client

Noves formes d’arribar al client: optimització dels punts de contacte i la experiència de client – Kale
Major coneixement dels clients i obtenció d’insights mitjançant Customer Analytics i estratègies de segmentació – Kale
Desenvolupament d’estratègies customer-centric – Kale
Estratègies d’increment de les vendes per canal directe i de la despesa mitjana per client – Kale
Estratègies d’augment del revenue i del marge de benefici – Kale
Segmentació de clients a través d’estratègies de clustering i customer segmentation – Kale
Optimització de campanyes de màrqueting i comunicació – Kale