Perquè tu et mereixes el millor!

Una altra vegada sumant a mà informació d’aquí i d’allà per a la reunió? La gran majoria d’organitzacions no disposen de sistemes d’informació àgils. Accedir a la informació els requereix un enorme esforç manual. Per resoldre aquest important repte, Bismart desenvolupa i comercialitza solucions self-service Business Intelligence, flexibles, ràpides i robustes. Les solucions de Bismart presenten la informació correcta, en el format adequat i en el moment necessari per a la presa de decisions.

Per què Bismart?

Data Insights

Convertim les dades en coneixement a través de Big Data, Quadres de Comandament, Dashboards, Indicadors Clau de Rendiment, Data Mining, Reporting, Data Warehouse i Integració de Dades.

Impulsa el teu negoci

Ajudem a analitzar la informació per prendre les millors decisions i impulsar els negocis.

Serveis especialitzats de Business Intelligence

Realitzem serveis de desenvolupament i manteniment principalment per a grans organitzacions i mitjanes empreses, públiques i privades

Tecnologies

Big Data

Big Data

Anàlisi de conjunt de dades estructurades i no estructurades. Identifiquem tendències de mercat i noves oportunitats de negoci. Podem determinar les característiques de les transaccions dels clients, identificar patrons de conducta, entre altres coses.

Més informació

Servei de Qualitat de Dades i Servei de Dades Mestres

Servei de Qualitat de Dades i Servei de Dades Mestres

Dades fiables i consistents. Correcció, normalització i deduplicació en els processos ETL. Recopilació, consolidació i entrega de dades a tota la organització.

Més informació

Visualitza les dades a la velocitat del pensament. Anàlisi en profunditat

Visualitza les dades a la velocitat del pensament. Anàlisi en profunditat

Consultes Ad-hoc. Explotació de manera molt àgil i interactiva de la base de dades analítica. Permet estudiar tendències, detectar les anomalies i entendre per què passen.

Més informació

Mapa estratègic. Balanced Scorecard

Mapa estratègic. Balanced Scorecard

Monitorització del rendiment corporatiu. Sistema d’indicadors de rendiment que mostra l’estat de tots els factors clau de l’organització. Permet maximitzar el rendiment dels treballadors per assolir els objectius estratègics.

Més informació

Open Data

Open Data

Posar a l’abast de la ciutadania i del teixit empresarial les dades públiques que les administracions tenen sota custòdia per exercir les seves funcions. Oferint accés a les dades en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió.

Més informació

Pressupostació, Simulacions. What-if-analysis

Pressupostació, Simulacions. What-if-analysis

Planning, Budgeting, Forecasting. Què vull que passi? Com puc fer que passi? Establir una visió de futur i poder simular diferents escenaris.

Més informació

Data Warehouse / Data Mart

Data Warehouse / Data Mart

Base de Dades analítica: magatzem de dades per a reporting i anàlisi, en el qual es carreguen les dades dels sistemes transaccionals. Escalable i d’alt rendiment. Té la capacitat de treballar amb enormes volums de dades.

Més informació

Reporting corporatiu. Dashboards i Quadres de Comandament

Reporting corporatiu. Dashboards i Quadres de Comandament

Coneix què està passant a la teva organització mitjançant informes web. Quadres de comandament financer, comercial, operacions, logística, manteniment… connectats a la base de dades analítica. Mobilitat. Publicació en aplicacions i portals d’intranet/internet. Subscripció a informes, enviament d’alertes…

Més informació

Model Analític

Model Analític

Definició del model de negoci a la base de dades analítica per a la seva àgil explotació i anàlisi. Gran capacitat analítica amb les estructures OLAP multidimensionals. Maximitza la potència i flexibilitat mitjançant el motor tabular “in-Memory”, amb què obté millores de 10 vegades el rendiment.

Més informació

Integració de Dades (ETL)

Integració de Dades (ETL)

Obtenció de dades dels sistemes transaccionals mitjançant una eina d’extracció, transformació i càrrega (ETL), rica en potència i funcionalitats, amb un ampli nombre de connectors.

Més informació

Machine Learning

Machine Learning

Cerca de patrons de comportament ocults en les dades i que no són visibles per l’analista: descobrir nous segments de clients, de contribuents, identificar comportaments de compra, predicció d’avaries…

Més informació