Política de Qualitat de Bismart

A BISMART creiem que la Qualitat consisteix a conèixer als nostres clients i les seves expectatives i tractar d’aconseguir i fins i tot excedir les mateixes, ajudant-los a definir la seva estratègia de TU i implantant solucions tecnològiques fiables.

 

Els nostres clients són la base de l’existència i continuïtat de BISMART.

 

Oferim les millors solucions tecnològiques de la mà de les millors tecnologies del mercat, com és la tecnologia de Microsoft.

 

Coherent amb la responsabilitat assumida, la Direcció de BISMART es compromet a proporcionar els recursos necessaris per al compliment d’aquesta Política i dels requisits aplicables, siguin de tipus legal, interns de l’organització o dels clients i altres parts interessades.

 

Establim uns Objectius de Qualitat d’acord amb l’estratègia de l’empresa i d’acord amb el nostre compromís de millora contínua i realitzem un seguiment del seu grau de compliment.

 

Els objectius generals en aquest marc de referència estan orientats a:

 

– Augmentar la satisfacció dels nostres clients, establint els nostres plans, estratègies i objectius segons les seves necessitats.
– Promoure un entorn positiu de desenvolupament, participació, formació i conscienciació amb els empleats.
– Optimitzar l’organització interna i l’eficàcia i eficiència dels nostres mètodes de treball.
– Obrir línies de col·laboració amb quantes altres entitats que puguin ser d’interès.
– Millorar la qualitat dels nostres productes i serveis.

 

I per a això la Direcció de BISMART revisa periòdicament el sistema de Gestió de Qualitat, per a assegurar la seva conveniència, adequació i eficàcia.

 

24 d’agost de 2022