Business approach driven by data

Fa més de 10 anys que aportem solucions TI per a la gestió i anàlisi de dades.

 

Vetllem per la qualitat de les dades, per l’eficiència dels processos i per la senzillesa i claredat de la interfície d’usuari, sempre partint de la comprensió correcta dels objectius i necessitats dels nostres clients.

 

Ajudem a les organitzacions a treure tot el profit de les seves dades amb el desenvolupament de solucions de negoci des d’un punt de vista estratègic i tàctic.

 

La nostra metodologia amb base tecnològica ajuda a les companyies a competir a l’era digital.

 

power-bi-1-1
gold-microsoft-partner-black
Partner Zebra bi

Power BI

A Bismart som experts implantant solucions amb l’eina de més èxit de business intelligence: Power BI de Microsoft. Som un dels seus pocs Gold Partner en business intelligence des de 2009.

Amb les solucions de Power BI podem:

Transformar les dades en objectes visuals impactants i compartir-los a qualsevol dispositiu.
Explorar i analitzar visualment les dades a l’entorn local i al núvol, tot en una sola vista.
Col·laborar i compartir en panells personalitzats i informes interactius.
Distribuir-les amb un sistema de govern i seguretat integrat.

 

kale-logo

Kale és una companyia basada en els principis de Business Agility i especialitzada en l'anàlisi de dades enfocat en la gestió de les relacions amb els clients.

 

La missió de Kale és ajudar les empreses a aprofitar la potència de les dades per a identificar insights i prendre millors decisions en l'àmbit del màrqueting i les vendes.

 

 • Customer Intelligence & Analytics
 • Customer Strategy & Business Activation
 • Customer Experience
 • Data-driven transformation
bismart-international-logo-blanc

Ampliem els nostres horitzons amb un nou projecte que expandeix la nostra activitat fora d'Espanya. Bismart International és una subsidiària de Bismart que s'encarrega del desenvolupament i la comercialització de solucions i l'execució de projectes a nivell internacional.

 

Tota l'experiència adquirida per Bismart en múltiples sectors ens ha conduït a l'obertura de nous mercats on poder continuar ajudant a les empreses en la gestió i explotació de les seves dades a fi de millorar el rendiment del seu negoci

 

 

 

 

Recruiting

Necessites sumar talent al teu equip?

A Bismart som experts en la cerca i selecció de perfils professionals tecnològics, IT i experts en dades. L'equip  de Bismart compta amb més de 12 anys d'experiència oferint serveis i executant projectes en entorns de BI, data analytics i data science. Aquesta llarga experiència ens ha dotat amb el coneixement necessari sobre aquesta mena de perfils professionals. 

La nostra missió és donar amb la persona adequada per a resoldre les teves necessitats de negoci. Per això, el nostre model de selecció garanteix un coneixement específic de les necessitats de cada empresa i el nostre bagatge ens permet trobar el perfil idoni en cada cas.

 

Com ho fem?

 

Bismart s'especialitza en el recruitment i el headhunting a través de 3 modalitats de selecció:

 

 • Selecció directa: El candidat és contractat directament per l'empresa client.
 • Serveis professionals: El candidat treballa per al client a temps complet, però és contractat per Bismart.
 • Selecció mixta: El candidat és contractat per Bismart durant un període de temps establert, amb possibilitat de contractació directa posterior.

Solucions tecnològiques

Oferim solucions en tres àrees clau:

Integració: una adequada integració de dades entre sistemes és clau en processos com la consolidació de dades de filials, la càrrega de dades en un data warehouse i la comunicació entre els sistemes de gestió perquè els fluxos de negoci no es vegin interromputs.

Gestió i emmagatzematge: no sols implantem solucions per a l'emmagatzematge i anàlisi de dades. Vetllem perquè la informació sigui de qualitat i de fàcil accés i comprensió per als usuaris.

Anàlisi: cobrim tots els aspectes de advanced analytics (descriptiu, predictiu i prescriptiu) prenent especialment consideració la interface d'usuari i el seu disseny i usabilitat.

gif-soluciones-tecnologicas-1
Bismart Interoperability

Interoperability

La interoperabilitat, o intercanvi de dades entre sistemes, ajuden a les companyies en els seus processos de consolidació de dades, de càrrega de dades al data warehouse i d'intercanvis de dades entre aplicacions de negoci.​

Bismart Data Quality

Data Quality

Els projectes data quality asseguren la fiabilitat de les dades, la seva integritat, la seva precisió i consistència, evitant duplicitat i dades incompletes. ​Dades correctes ens ajuda a prendre les decisions correctes.​

Bismart Data Management

Data Management

El data management garanteix una correcta gestió i ús d'un dels principals actius de les companyies: les dades.​Assegura que les dades de vendes, clients, proveïdors, articles, etc. són precisos, consistents i estan actualitzats.

Bismart Data Warehouse

Data Warehouse

Els entorns data warehouse permeten a les organitzacions obtenir els seus indicadors clau i altres resultats a partir de les dades disperses en diferents sistemes per a després explotar-los des de solucions de business intelligence.​

Bismart Business Intelligence

Business Intelligence

Les solucions de business intelligence ajuden les organitzacions a consultar i analitzar de manera simple i àgil els seus indicadors clau i altres resultats.​En Bismart cuidem especialment el disseny i usabilitat de les nostres solucions.

Bismart Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

La IA permet l'extracció de valor a partir de l'anàlisi avançada de les dades amb tècniques estadístiques i aprenentatge automàtic.​L'AI estima resultats, identifica patrons de comportament, classifica, segmenta, prediu resultats i recomana accions.​

Bismart Big Data

Big Data

El big data brinda la possibilitat de prendre decisions de fonts de dades de les quals, pel seu volum, variabilitat i velocitat, fins fa poc temps no era possible.

Bismart Power BI

Power BI

A Bismart som experts implantant solucions amb l'eina de més èxit de business intelligence. Power BI de Microsoft. Som un dels seus pocs Gold Partner en business intelligence des de 2009

Solucions de negoci

El nostre model de treball està orientat a la identificació de insights mitjançant un procés que persegueix la generació de creixement en els negocis sobre una base de data intelligence.

Tecnologia Bismart

Analítica

 • Alineada amb els objectius de negoci
 • De dades internes i externes
 • Multifont
 • Qualitatives / quantitatives

Insights

 • Fixació de KPI clau
 • Empathy map
 • Pains / Gains analysis“3i”
 • Insight Model

Decisions

 • Dashboards automatitzats
 • Mapa d'oportunitats
 • Estratègies i plans d'acció

Acompanyament

 • Definició de metodologia
 • Fixació / seguiment de mètriques
 • Fine-tunning i iteracions
 • Formació

Posar el consumidor al centre de les decisions mitjançant estratègies data-driven permet a les empreses competir amb garanties d’èxit en entorns VUCA caracteritzats per la volatilitat, la incertesa, la complexitat i l’ambigüitat (Volatility, Uncertainty, Complexity i Ambiguity).

Estrategia y ciclo de vida de clientes

Estratègia i cicle de vida de clients

Vivim a l’era dels consumidors/compradors. Conèixer a fons l’estratègia i cicle de vida de clients duu a triomfar a les organitzacions que els coneixen millor i els integren als seus processos.

Cross selling Up selling​

Cross selling / Up selling

En les accions cross selling i up selling identifiquem insights clau a partir de les dades de client que facin millorar les nostres tàctiques comercials per aconseguir augmentar la rendibilitat per client.

Quadre de comandament integral

Quadre de comandament integral

Un Quadre de Comandament Integral proporciona una visió holística del rendiment d'una companyia en totes les seves àrees i resulta imprescindible per a optimitzar operacions, identificar oportunitats i maximitzar el rendiment.

 Anàlisi predictiva de vendes

Anàlisi predictiva de vendes

L’anàlisi predictiva de vendes a partir del desenvolupament d’algoritmes d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic permet poder generar previsions al nostre negoci i marcar la diferència en les estratègies comercials i de gestió.

Customer engagement

Experiència i engagement de clients

Disposar d’informació de valor que ajudi a la fidelització i la recomanació dels clients augmenta els beneficis de les companyies de manera integral.L’experiència dels clients al llarg de el procés de compra determina d’una manera definitiva les seves decisions.​

Estrategias go to market​

Estratègies go-to-market

L’anàlisi intel·ligent de les dades amb la finalitat de generar estratègies go-to-market permet accelerar la nostra generació omnicanal i entrega de valor al comprador en un entorn de necessitats cada cop més canviant.

Scoring de clients

Scoring de clients

L’scoring de clients permet segmentar i establir les nostres prioritats comercials alineant l’estratègia de clients amb la del negoci en base als comportaments dels clients actuals i potencials.

Customer experience​

Customer experience

El customer engagement ajuda a allargar la vida útil dels clients aprofundint en la comprensió de cadascuna de les seves necessitats en les diverses etapes de relació, amb la qual cosa s’aconsegueix detectar els prescriptors.​

Altres solucions

Altres solucions

Descobreix totes les nostres solucions de data management, intel·ligència artificial, integració de dades, BI i molt més.

Testimonis