Oci i Turisme

El sector del turisme passa per un moment d’alta inestabilitat marcat pel dèficit de la demanda, l’augment de la competència i la incertesa conjuntural. En aquest context, el coneixement profund del client i del mercat, les anàlisis predictives i les estratègies focalitzades en el client són fonamentals.

Bismart disposa d’una llarga trajectòria treballant amb multinacionals del sector, que ens ha aportat un profund coneixement sobre les problemàtiques, reptes i estratègies precises per a la millora del rendiment de les empreses que es dediquen al turisme. Com a experts en la dinàmica del sector, aprofitem la tecnologia i la ciència de dades per al desenvolupament de solucions específiques com Hotel Management Dashboards orientades a la millora del rendiment i a les estratègies de creixement i augment de la rendibilitat.

Factors Clau 

 

Finançament 

Reducció dels ingressos a causa de la disminució de l'activitat econòmica i la demanda dels clients, que ha posat en dificultats la sostenibilitat financera de l'empresa. Això ha generat la necessitat de realitzar noves inversions per implementar les mesures de seguretat sanitària requerides per garantir la salut dels treballadors i clients.

 

Mercat

Models de predicció de la demanda i tendències del mercat
Incertesa sectorial
Precisió de models de control i identificació de riscos
Optimització de ratios entre preus i habitacions

 

Metodologies

Necessitat de reinvenció de les estratègies comercials i de màrqueting fomentant la innovació, la creativitat i la diferenciació
Inversió en agilització de processos i interoperabilitat

 

Tecnologia 

Urgent incorporació de noves tecnologies i  digitalització
Necessitat d’inversió en solucions tecnològiques i aprofitament de les dades
Demanda d’innovació en business intelligence
Creixent pes de les xarxes socials

Client

Importants canvis en els hàbits de consum dels clients: desestacionalització
Necessitat de millora dels punts de contacte i canals de comunicació
Reinvenció de les estratègies comercials i de màrqueting
Creixent rellevància de les estratègies centrades en el client
Necessitat d’augmentar les taxes d’ocupació i els ingressos mitjans per client

Legislació 

Implementació de mesures estrictes per tal de garantir la seguretat i la salut de la població davant la pandèmia de la Covid-19. Això pot implicar limitacions en les activitats socials i laborals, així com la reducció de la mobilitat i la interacció entre les persones. És fonamental seguir les directrius establertes per les autoritats sanitàries per prevenir la propagació del virus i protegir la comunitat en general.

Com et podem ajudar?

 

Finançament

Desenvolupem estratègies innovadores per reorientar l'aprofitament dels recursos de manera eficient i sostenible. A través de la nostra experiència i coneixement en el camp financer, busquem solucions creatives per optimitzar la gestió dels recursos disponibles i garantir un impacte positiu a llarg termini. Amb el nostre enfocament estratègic, ajudem les empreses a millorar la seva eficiència financera i aconseguir els seus objectius de creixement de manera sostenible.

 

Mercat

Desenvolupem models d'anàlisi predictiva avançats per predir amb precisió la demanda dels productes i les tendències del mercat. A més, mitjançant l'ús d'algoritmes predictius d'ocupació, optimitzem l'ocupació de recursos de manera eficient per garantir un funcionament fluid i eficaç de les operacions. Amb les nostres solucions, podràs anticipar-te a les necessitats dels clients i adaptar-te de manera intel·ligent als canvis del mercat.

Metodologies

Definició d’estratègies comercials i de màrqueting més efectives i adaptades al client 
Automatització i optimització de processos
Agilització de metodologies i reorientació de les rutines de treball
Previsió i identificació de riscos mitjançant intel·ligència artificial i models d’anàlisis predictives amb capacitats cognitives
Tecnologia

Tecnologia

Millora de la gestió, control i seguiment del rendiment empresarial mitjançant solucions especifiques (Hotel Management Dashboards)
Anàlisi de dades i reporting avançat
Estratègies de business intelligence adaptades
Implementació de solucions completes d’integració de dades, interoperabilitat, data governance, data management i data quality
Digitalització i optimització de la presència a xarxes socials.

 

Client

Noves formes d’arribar al client: optimització dels punts de contacte i la experiència de client.
Major coneixement dels clients i obtenció d’insights mitjançant Customer Analytics i estratègies de segmentació.
Desenvolupament d’estratègies customer-centric.
Estratègies d’increment de les vendes per canal directe i de la despesa mitjana per client.
Estratègies d’augment del revenue i del marge de benefici.
Segmentació de clients a través d’estratègies de clustering i customer segmentation.
Optimització de campanyes de màrqueting i comunicació.

Altres casos d'èxit

 

Vols saber què podem fer pel teu negoci?

També et pot interessar: