Healthcare

Healthcare

Bismart compta amb una llarga experiència treballant amb companyies del sector de la sanitat. La nostra coneixença de l’essència del sector ens permet desenvolupar solucions integrals i especialment dissenyades per respondre a les demandes d’un sector marcat per l’efervescent  complexitat de les regulacions, la necessitat d’inversió en investigació, l’increment de la demanda, la digitalització i l’automatització de processos.

Bismart ajuda a les empreses del sector de la sanitat, farmacèutiques, centres de salut i laboratoris d’investigació clínica a apostar per la innovació, a automatitzar i agilitzar processos i a optimitzar recursos. Ens centrem en l’acompanyament a mig-llarg termini i en el desenvolupament de solucions adaptades i orientades al creixement de l’organització, al compliment legislatiu i a l’obtenció de valor i beneficis.

Key Factors

Finançament

Reducció dels recursos i finançament de l’administració pública
Increment de la demanda

Operacions

Manca de recursos
Grans riscos en cas de fallada tècnica o errors humans

Tecnologia

Necessitat d’automatització de processos i digitalització

Legislació

Focus en el control adequat del tractament de les dades personals

Com et podem ajudar?

Financiació

Optimització de recursos i esforços mitjançant anàlisis de dades financeres, de productivitat, recursos, etc.

Operacions

Implementació de tecnologies d’automatització de processos
Models intel·ligents d’identificació de riscos i anàlisis predictives
Coneixement de les tendències del sector mitjançant anàlisis predictives i intel·ligència artificial
Millora i gestió del rendiment a través de reporting avançat i models intel·ligents automatitzats
Automatització de la gestió de dades per informes i documentació (Folksonomy Text Analytics)

Tecnologia

Digitalització de recursos i operacions
Transformació de la gestió i els processos a través de models automatitzats, machine learning i integració de dades
Gestió de stock
Eines d’anàlisi de dades automatitzades per optimitzar recursos, esforços i millorar la productivitat
Anàlisis de tràfic i gestió d’operacions de les plataformes web – Kale

Client

Millora dels canals i punts de contacte – Kale
Desenvolupament d’estratègies de comunicació externa i de màrqueting més efectives – Kale
Optimització de l’experiència de client i estratègies omniexperiència – Kale
Models d’anàlisi de satisfacció del client – Kale

Legislació

Models de seguiment i traçabilitat dels productes sanitaris des de l’entrada al mercat fins a l’administració als usuaris