Manufacturing

Manufacturing 

La indústria és un sector caracteritzat pel seu estret vincle amb la situació econòmica nacional i internacional. Les empreses del sector passen per una etapa complicada i s’enfronten a diverses problemàtiques agreujades per la pandèmia mundial. L’augment de la competència, la reducció de marges, el creixent risc d’impagament i d’insolvència i el descens continuat de la productivitat ens situen en un escenari d’alt risc especialment dur per les pimes.

En aquest context, els models d’anàlisis predictives, la reducció de riscos, l’automatització de processos i l’explotació de noves fonts de productivitat són factors essencials per assegurar la competitivitat del sector. A Bismart ens especialitzem en la creació de solucions tecnològiques dedicades a l’optimització de la productivitat i el rendiment empresarial. Tanmateix, la flexibilitat i escalabilitat de les nostres solucions ens permet adaptar-les a les necessitats i particularitats de cada companyia i projecte.

Key Factors

Finançament

Augment del risc d’impagament i d’insolvències
Retard en el pagament dels compradors públics
Debilitat financera de les pimes
Caiguda de la inversió
Marges reduïts

Mercat

Augment de la competència
Taxes de fracàs empresarial per sobre de la mitjana
Fluctuació de preus
Manca de mà d’obra

Processos

Recessió de l’activitat
Descens de la productivitat
Falta de comunicació i col·laboració entre equips

Tecnologia

Necessitat de plataformes adaptades que fomentin el flux de col·laboració i comunicació intern
Poca presència digital
Poca presència de les dades

Com et podem ajudar?

Mercat

Coneixement del mercat i predicció de tendències futures mitjançant anàlisis predictives – Kale

Processos

Foment de la col·laboració i comunicació entre equips a través de plataformes adaptades
Models intel·ligents d’identificació de riscos i anàlisis predictives
Models d’anàlisi avançat de la productivitat empresarial
Implementació de tecnologies d’automatització de processos
Agilització de metodologies i reorientació de les rutines de treball
Avaluació de l’adequació operativa dels processos interns i externs
Gestió del rendiment a través de models de planificació i control basats en el risc i centrats en el client

Tecnologia

Millora de l’experiència d’usuari interna
Anàlisis de dades i reporting avançats
Digitalització de processos i metodologies, i centralització de tots els elements en joc a través de tecnologies i recursos adaptats d’interoperabilitat
Integració backward des d’aplicacions analítiques cap a entorns legacy (CRM, portal del treballador, portal del mediador, etc.)