Gràcies a l’anàlisi predictiu, els governs poden prendre mesures proactives per prevenir problemes de salut més greus a la població.

S’ha relacionat la contaminació de l’aire amb una disminució significativa en l’esperança de vida amb un augment de casos de malaltia pulmonar obstructiva crònica.

Aquesta solució mesura les variables de la predicció del temps i la contaminació per predir el grau de contaminació de l’aire.

El software pot donar a les ciutats i als seus residents la informació necessària per minimitzar els moments de màxima contaminació abans que passin, i així millorar la qualitat de vida.

ciudad-humo