Els avenços en anàlisi de dades i aprenentatge automàtic permeten que ara els dipòsits de dades puguin ser analitzats per ajudar als departaments a saber no només on és probable que es produeixi el delicte, sinó quan i sota quines circumstàncies. On va la gent després dels esdeveniments esportius? Què passa quan arriba l’estiu? Com canvien els patrons quan no hi ha escola?

Mitjançant l’aprofitament dels models d’ordinador que prenen en consideració les tendències de la delinqüència, la demografia històrica, la climatologia, la informació geoespacial, i altres conjunts de dades, els serveis policials poden planejar millor on desplegar els seus recursos.

Crime Prediction