Amb aquesta solució, les empreses de transport públic poden detectar fraus i predir les fallades de maquinària

Obtenim informació d’IOT (Internet of Things). Els torniquets són una combinació de maquinari i programari que permeten l’entrada a l’estació per agafar el tren. Imagina’t que un mateix abonament s’està utilitzant alhora a dos llocs diferents. Podria ser un frau! Amb aquesta solució es pot detectar el frau en abonaments de transport públic.

Public transportation fraud detection