Amb aquesta solució, les empreses de transport públic poden detectar fraus i predir les fallades de maquinària

Obtenim informació d’IOT (Internet of Things). Els torniquets són una combinació de maquinari i programari que permeten l’entrada a l’estació per agafar el tren. Imagina’t que un mateix abonament s’està utilitzant alhora a dos llocs diferents. Podria ser un frau! Amb aquesta solució es pot detectar el frau en abonaments de transport públic.

Public transportation fraud detection
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Refrescar Captcha captcha txt