El Big Data et permet descobrir les tendències del mercat, conèixer les opinions dels ciutadans sobre la marca, els productes o els serveis; i predir el comportament del consumidor i identificar noves oportunitats de negoci.

Permet capturar feedback real de les xarxes socials mitjançant la detecció i l’anàlisi temàtic, l’anàlisi de sentiments, l’anàlisi demogràfica i geogràfica i l’anàlisi d’afinitats.

Social Media Analytics