L’objectiu del projecte és proporcionar un servei d’aprenentatge automàtic que predigui la quantitat accidents de trànsit que es produirà en cada punt geogràfic concret en un període de temps concret.

La predicció es fa segons les condicions ambientals del moment. La solució prescriu accions per reduir el nombre i l’impacte d’aquests accidents per minimitzar així els recursos necessaris.

La Unió Europea exigeix una reducció dels accidents de trànsit de fins un 50% el 2020 respecte el 2010. El desplegament de controls policials, radars de velocitat i altres mesures han tingut èxit, però no han estat suficients. La tendència a la baixa dels accidents fatals va revertir el 2015. Aquesta és la raó per la qual necessitem solucions predictives.

La solució de Big Data de Bismart prediu: la quantitat d’accidents de trànsit en cada punt geogràfic pel proper període de temps. Els governs poden planificar millor on utilitzar els seus mitjans. La solució prescriu accions per minimitzar el nombre i l’impacte d’aquests accidents.

Bismart relaciona diverses fonts: expedients d’accidents, obres a la calçada, condicions meteorològiques i altres grups de dades, per proporcionar, d’aquesta manera, un model predictiu molt rigorós i valuós.