Retail i Béns de Consum

Les empreses de retail lluiten en un mercat altament competitiu, caracteritzat per la fluctuació de preus, l’augment de l’oferta, la globalització i la diversificació. En aquest marc, la diferenciació, l’experiència del client i les estratègies comercials i de màrqueting marquen la diferència.

Bismart aprofita la tecnologia i les dades per a la creació de solucions orientades al coneixement integral dels clients, a l’optimització de les seves experiències i a la millora dels punts de contacte i canals de comunicació. A partir de l’anàlisi de dades aconseguim obtenir insights de valor que permeten a les companyies de retail orientar els seus esforços comercials cap als clients estratègics, descobrir quins productes i serveis necessiten i prefereixen els seus clients, fer prediccions futures avançant-se a les tendències del mercat i aplicar estratègies d’increment de les vendes i la rendibilitat.

Factors Clau 

 

Mercat 

Diversificació dels canals de comunicació i de compra (client omnicanal)
Augment de la competència i noves tendències de compra
Fluctuació de la demanda i caiguda de les vendes
Deslocalització
Noves tendències de finançament: anàlisi creditici de scoring financer potenciat amb grafs
Transformació de la producció cap a models orientats en la planificació de la demanda
Rol i posicionament del retail físic vs online.

 

Tecnologia

Urgent digitalització dels canals de comunicació i punts de contacte
Dependència progressiva de tecnologies d’anàlisi de dades, BI i integració de dades
Increment progressiu de la presència a l’ecosistema digital
Inversió en tecnologies de millora i gestió del rendiment
Necessitat d’optimitzar l’experiència de client online
Grans riscos en cas de fallada de la cadena de subministres

 

Client

Transformació cap a estratègies de negoci focalitzades en el client  (customer-centric i customer intelligence)
Creixent rellevància de l’experiència de compra
Progressiva rellevància del coneixement dels clients
Necessitat d’inversió en models predictius del comportament dels consumidors, hàbits de consum i tendències del mercat
Creixent rellevància dels sistemes de recomanació i la personalització de continguts publicitaris i de màrqueting
Omniexperiència

 

 

Com et podem ajudar?

 

Mercat

Anàlisi de dades i obtenció d’insights sobre el mercat i predicció de la demanda i de tendències futures mitjançant models d’anàlisis predictives.
Optimització dels canals de comunicació i dels punts de contacte.
Estratègies omnicanal i d’adaptació de l’experiència de client al canal.
Estratègies d’aprofitament dels recursos i optimització de preus
Implementació de models sales intelligence.
Quadres de comandament d’operacions

 

Tecnologia

Predicció i identificació de fallades tècniques en sistemes operatius a través de models d’anàlisis adaptats i avançats
Estratègies de business intelligence i reporting integrals i adaptades a les necessitats del client (dashboards personalitzats) 
Gestió i optimització de les operacions i el rendiment a través de tecnologies intel·ligents, automàtiques i predictives
Millora del funcionament dels canals de comunicació i de tots els punts de contacte de l’experiència de compra en l’ecosistema digital o físic.
Solucions d’integració logística i interoperabilitat de sistemes
Implementació de models de planificació de les vendes.
Gestió de stock

Client

Coneixement profund de la cartera de clients, el seu comportament, necessitats i hàbits de consum a través d’anàlisi de dades avançada i customer analytics basats en l’obtenció d’insights. 
Coneixement i optimització de l’experiència de compra i de l’experiència de client.
Estratègies omniexperiència.
Implementació de models analítics predictius sobre el comportament dels consumidors, el cicle de vida i els hàbits de consum a mitjà i llarg termini.
Desenvolupament d’estratègies de segmentació de clients automatitzades.
Definició de buyer personas, clients objectiu, clients estratègics i diversificació i concentració de la cartera de clients.
Desenvolupament d’estratègies customer-centric i de customer intellgence integrals.
 

Altres casos d'èxit

 

Vols saber què podem fer pel teu negoci?

També et pot interessar: