Sector Energia i Telecomunicacions

Les companyies de la indústria energètica s’emmarquen en un mercat complex i actualment damnificat pel dèficit, les fluctuacions de preus, la crisi econòmica i financera i la necessitat de desenvolupament de l’eficiència energètica. Altament competitiu, en aquest mercat específic la comunicació i la innovació són factors clau.

Les empreses del sector s’han de reinventar, apostant per la integració de sistemes per a reduir costos, les estratègies focalitzades en els usuaris, l’apropament al públic objectiu i l’optimització de processos i plans d’acció.

Factors Clau 

 

Finançament 

Augment de la demanda de solucions de finançament a causa dels elevats costos dels mètodes tradicionals. Això ha impulsat l'aparició de noves formes de finançament i generació d'ingressos, oferint alternatives innovadores per a les empreses. A més, les fluctuacions de preus en el mercat també han impulsat la cerca de solucions financeres més flexibles i adaptades a les necessitats variables de les organitzacions.

 

Competència

Augment de la competència: La competència és un motor d'innovació i millora continua. Enfrontar-se a una competència cada vegada més ferotge pot empènyer les empreses a millorar els seus productes i serveis per destacar-se en el mercat.

Debilitació del mercat intern: La debilitació del mercat intern pot ser un repte per a les empreses, però també pot obrir oportunitats per expandir-se a nous mercats i diversificar els seus ingressos.

Internacionalització: L'expansió a mercats internacionals pot ser clau per al creixement i la sostenibilitat de les empreses. Això pot implicar adaptar-se a noves cultures i normatives, però també pot oferir noves oportunitats de negoci i creixement.

 

Operacions

Manca d’innovació en les metodologies i processos pot limitar el creixement i l'eficàcia de la teva empresa. A més, els grans riscos en cas de fallades tècniques poden posar en perill la continuïtat de les teves operacions. És crucial estar al dia amb les últimes tecnologies i solucions per garantir un funcionament òptim i sense contratemps.

 

Tecnologia 

Digitalització i incorporació de noves tecnologies
Necessitat d’una major inversió en I+D i en metodologies d’obtenció de coneixement
Necessitat de transformació tecnològica (anàlisi de dades i reporting avançats).

Client

Manca de canals de comunicació eficients pot afectar la relació amb els clients i la percepció de la marca. És fonamental millorar els punts de contacte i la comunicació per garantir una experiència positiva i fidelitzar la clientela.

 

Com et podem ajudar?

 

Finançament

Optimització de les estratègies empresarials mitjançant l'anàlisi de dades i la implementació de models predictius avançats. A més, la utilització de tecnologies de manteniment predictiu permet ajustar de manera eficient els costos i preus per mantenir la competitivitat de l'empresa en un mercat en constant evolució.

 

Competència

Estrategias de diferenciació són les tàctiques i accions implementades per les empreses per destacar-se dels seus competidors i captar l'atenció dels consumidors. Aquestes estratègies poden incloure la creació de productes únics, la personalització del servei al client, la innovació constant i la comunicació efectiva de la proposta de valor de l'empresa. Mitjançant la implementació d'aquestes estratègies, les empreses poden destacar-se en un mercat saturat i guanyar una avantatge competitiva significativa.

Operacions

Automatización de procesos
Gestió del rendiment a través de models intel·ligents (Indicators & Dimensions Definition Tool)
Identificació, previsió i gestió de fallades tècniques de la cadena de subministres i maquinaria a temps real mitjançant  models predictius d’identificació de riscos amb capacitats cognitives. 

Tecnologia

Digitalització de recursos i operacions
Transformació de la gestió i els processos a través de models automatitzats, machine learning i integració de dades
Obtenció d’insights a través d’anàlisi de dades i reporting avançats. 

 

Client

Estratègies de segmentació de clients i optimització dels recursos i esforços comercials.
Millora de l’experiència del client, estratègies d’omniexperiencia i adaptació de la experiència de client al canal.
Major coneixement de l’usuari final mitjançant  Customer Analytics.
Optimització dels canals de comunicació i punts de contacte i experiències omnicanal.

Altres casos d'èxit

 

Vols saber què podem fer pel teu negoci?

També et pot interessar: