Sector Industrial

La indústria és un sector caracteritzat pel seu estret vincle amb la situació econòmica nacional i internacional. Les empreses del sector passen per una etapa complicada i s’enfronten a diverses problemàtiques agreujades per la pandèmia mundial. L’augment de la competència, la reducció de marges, el creixent risc d’impagament i d’insolvència i el descens continuat de la productivitat ens situen en un escenari d’alt risc especialment dur per les pimes.

En aquest context, els models d’anàlisis predictives, la reducció de riscos, l’automatització de processos i l’explotació de noves fonts de productivitat són factors essencials per assegurar la competitivitat del sector. A Bismart ens especialitzem en la creació de solucions tecnològiques dedicades a l’optimització de la productivitat i el rendiment empresarial. Tanmateix, la flexibilitat i escalabilitat de les nostres solucions ens permet adaptar-les a les necessitats i particularitats de cada companyia i projecte.

 

Factors Clau 

 

Finançament

Augment del risc d’impagament i d’insolvències

Retard en el pagament dels compradors públics

Debilitat financera de les pimes

Caiguda de la inversió

Marges reduïts

 

Mercat

Augment de la competència

Taxes de fracàs empresarial per sobre de la mitjana

Fluctuació de preus

Manca de mà d’obra

 

Processos

Recessió de l’activitat

Descens de la productivitat

Falta de comunicació i col·laboració entre equips

Tecnologia

Necessitat de plataformes adaptades que fomentin el flux de col·laboració i comunicació intern

Poca presència digital

Poca presència de les dades

 

 

 

Com et podem ajudar?

 

Mercat

Profund coneixement del mercat i anticipació de les tendències emergents mitjançant l'anàlisi predictiva amb una precisió i fiabilitat excepcionals.

 

Processos

Foment de la col·laboració i comunicació entre equips a través de plataformes adaptades

Models intel·ligents d’identificació de riscos i anàlisis predictives

Models d’anàlisi avançat de la productivitat empresarial

Implementació de tecnologies d’automatització de processos

Agilització de metodologies i reorientació de les rutines de treball

Avaluació de l’adequació operativa dels processos interns i externs

Gestió del rendiment a través de models de planificació i control basats en el risc i centrats en el client

Tecnologia

Millora de l’experiència d’usuari interna

Anàlisis de dades i reporting avançats

Digitalització de processos i metodologies, i centralització de tots els elements en joc a través de tecnologies i recursos adaptats d’interoperabilitat

Integració backward des d’aplicacions analítiques cap a entorns legacy (CRM, portal del treballador, portal del mediador, etc.)

Altres casos d'èxit

 

Vols saber què podem fer pel teu negoci?

També et pot interessar: