Utilities

Utilities

Les companyies de la indústria energètica s’emmarquen en un mercat complex i actualment damnificat pel dèficit, les fluctuacions de preus, la crisi econòmica i financera i la necessitat de desenvolupament de l’eficiència energètica. Altament competitiu, en aquest mercat específic la comunicació i la innovació són factors clau.

Les empreses del sector s’han de reinventar, apostant per la integració de sistemes per a reduir costos, les estratègies focalitzades en els usuaris, l’apropament al públic objectiu i l’optimització de processos i plans d’acció.

Key Factors

Finançament

Elevat cost dels mètodes de finançament tradicionals
Sorgiment de formules de finançament i generació d’ingressos alternatives
Fluctuacions de preus

Competència

Augment de la competència
Debilitació del mercat intern
Internacionalització

Operacions

Falta d’innovació en metodologies i processos
Grans riscos en cas de fallades tècniques

Tecnologia

Digitalització i incorporació de noves tecnologies
Necessitat d’una major inversió en I+D i en metodologies d’obtenció de coneixement
Necessitat de transformació tecnològica (anàlisi de dades i reporting avançats)

Client

Punts de contacte i canals de comunicació dèbils
Dèbil comunicació amb els clients

Com et podem ajudar?

Finançament

Coneixement de les tendències del mercat mitjançant anàlisis predictives – Kale
Ajustament de costos i preus mitjançant tecnologies de manteniment predictiu

Competència

Estratègies de diferenciació – Kale

Operacions

Automatización de procesos
Gestió del rendiment a través de models intel·ligents (Indicators & Dimensions Definition Tool)
Identificació, previsió i gestió de fallades tècniques de la cadena de subministres i maquinaria a temps real mitjançant  models predictius d’identificació de riscos amb capacitats cognitives

Tecnologia

Digitalització de recursos i operacions
Transformació de la gestió i els processos a través de models automatitzats, machine learning i integració de dades
Obtenció d’insights a través d’anàlisi de dades i reporting avançats

Client

Estratègies de segmentació de clients i optimització dels recursos i esforços comercials – Kale
Millora de l’experiència del client, estratègies d’omniexperiencia i adaptació de la experiència de client al canal – Kale
Major coneixement de l’usuari final mitjançant  Customer Analytics – Kale
Optimització dels canals de comunicació i punts de contacte i experiències omnicanal – Kale