Sector Transports i Logística

La indústria del transport i la logística passa per un moment de transformació ocasionada per una tendència cap a la digitalització i cap a estratègies centrades en el client (customer-centric) del mercat. Les empreses del sector han de maximitzar els seus esforços per oferir serveis i experiències de qualitat als seus clients, així com trobar formes innovadores d’optimitzar les seves operacions. En aquest sentit, la inversió en tecnologies estratègiques que contribueixen al creixement de la cadena de subministrament, a l’optimització dels processos i operacions i a l’anàlisi predictiva, és essencial.

Factors Clau 

 

Mercat 

L'augment del cost de transport i enviament de productes s'ha convertit en un repte per a les empreses en un entorn cada vegada més globalitzat. La internacionalització i la deslocalització han sigut estratègies clau per a moltes empreses que busquen romandre competitives en un mercat en constant evolució.

 

Client

Transformació cap a estratègies de negoci focalitzades en el client (customer-centric)
Mutació dels punts de contacte i canals de comunicació amb el client
Demanda de transparència i millora de la comunicació amb el client
Progressiva necessitat d’obtenció d’un major coneixement sobre el client
Creixent rellevància de l’experiència de compra.

 

Processos

Necessitat de gestió i control de l’inventari a temps real
Urgent necessitat de previsions avançades sobre la cadena de subministrament
Necessitat de sistemes centralitzats i de gestió de cadenes de subministrament deslocalitzades
Demanda d’un sistema de transport i enviament més eficient
Grans riscos en cas de fallada tècnica o d’errors en la cadena de subministrament
Transformació de la producció cap a models orientats en la planificació de la demanda.

 

Tecnologia 

Digitalització de processos i operacions
Necessitat d’automatització de processos i digitalització
Necessitat de plataformes adaptades que fomentin el flux de col·laboració i comunicació intern
Incorporació d’intel·ligència artificial
Demanda d’obtenció de coneixement i insights i de verificació d’hipòtesis a través d’anàlisi de dades
Necessitat de transformació tecnològica (anàlisi de dades i reporting avançats)
Major inversió en I+D i en metodologies d’obtenció de coneixement intel·ligents.

 

Com et podem ajudar?

 

Mercat

Investigació de mercat: realitzem un exhaustiu anàlisi de dades per obtenir insights valuosos sobre el mercat i les tendències que el defineixen. Mitjançant models d'anàlisi predictiva, som capaços de predir la demanda i anticipar els moviments del mercat amb precisió. A més, desenvolupem estratègies de diferenciació perquè la teva empresa es distingeixi de la competència i destaquí en un entorn cada vegada més competitiu. Aprofitem els recursos disponibles de manera eficient i optimitzem els preus per maximitzar els teus beneficis. Amb la nostra eina de definició d'indicadors i dimensions, podràs mesurar amb precisió el rendiment de la teva empresa i prendre decisions informades per a un creixement sostenible.

 

Client

Coneixement profund de la cartera de clients, el seu comportament, necessitats i hàbits de consum a través d’anàlisi de dades avançat i customer analítics basats en l’obtenció d’insights – Kale
Millora de l’experiència de client en l’ecosistema digital – Kale
Estratègies omniexperiència – Kale
Desenvolupament d’estratègies de segmentació de clients automatitzades – Kale
Optimització dels punts de contacte i d’adaptació de l’experiència del client al canal – Kale
Models d’anàlisi de satisfacció dels clients – Kale
Intercanvi de dades a través de la cadena de subministrament per a majors nivells de transparència i foment de la confiança per part del client.

Processos

Millora de l’experiència d’usuari interna amb l'objectiu de proporcionar un entorn de treball més eficient i satisfactori per a tots els membres de l'organització. A través de l'anàlisi de dades i l'ús de reporting avançats, busquem optimitzar les nostres estratègies i processos interns per millorar la productivitat i la qualitat del servei.

La digitalització de processos i metodologies ens permet centralitzar tots els elements necessaris per a un rendiment òptim en un únic sistema integrat, utilitzant tecnologies i recursos adaptats d’interoperabilitat. A més, la integració backward des d’aplicacions analítiques cap a entorns legacy com el CRM, el portal del treballador o el portal del mediador, ens ajuda a garantir una transició suau i eficaç cap a un entorn digital més modern i eficient.

Tecnologia

Digitalització de processos i operacions
Eines d’anàlisi de dades automatitzades per optimitzar recursos, esforços i millorar la productivitat
Estratègies de data compliance, data governance i data quality

 

Altres casos d'èxit

 

Vols saber què podem fer pel teu negoci?

També et pot interessar: