Sector Financer i Assegurances

El sector de les assegurances s’està veient afectat per noves dificultats relatives a la creixent inestabilitat financera, la globalització i l’emergent augment de la competència generat per les asseguradores digitals i els nous actors del comerç electrònic.

Tanmateix, les relacions amb els clients són cada vegada més complexes a causa de la diversificació dels canals i el sorgiment de nous punts de contacte. Amb tot això, les noves condicions del mercat estan propulsant la rellevància dels models analítics, l’orientació cap al client i la digitalització i automatització de processos.

Factors Clau 

 

Mercat 

L'actual context econòmic està caracteritzat per una inestabilitat financera que requereix una adaptació constant per part de les empreses. A més, l'augment de la competència s'ha vist impulsat pel sorgiment de nous actors digitals, com ara les insurtech, que estan transformant la manera com operen els sectors tradicionals. Aquesta nova dinàmica obliga les empreses a innovar i a buscar noves estratègies per mantenir-se competitives en un entorn en constant evolució.

 

Processos

La transformació digital dels processos empresarials és imprescindible per aconseguir una major eficiència i agilitat en les feines del dia a dia. La modernització és la clau per potenciar la productivitat i gestionar de forma òptima els recursos de l'empresa. Aprofita les noves tecnologies per simplificar les operacions i impulsar el creixement del teu negoci.

 

Tecnologia

Necessitat imperant de fomentar i establir cultures empresarials basades en les dades i alfabetitzar a tots els membres de l’equip envers la tecnologia i les dades
Demanda d’obtenció de coneixement i insights a través de l’anàlisi de dades

 

Client

Transformació dels hàbits de consum, comportament i hàbits socials dels clients
Demanda de transparència i millora de la comunicació amb el client
Creixent rellevància de les experiències de client integrals i omnicanal
Diversificació de canals i punts de contacte

Legislació 

Nous canvis en la legislació han establert noves mesures reguladores per promoure la transparència i la rendició de comptes en diferents àmbits. Aquestes modificacions tenen com a objectiu millorar la eficàcia del sistema legal i garantir un marc normatiu més actualitzat i adaptat a les necessitats actuals de la societat.

 

Com et podem ajudar?

 

Mercat

Aprofundeix en la comprensió del mercat i anticipa amb exactitud les tendències futures mitjançant l'ús de sofisticades anàlisis predictives. Així podràs estar un pas endavant i prendre decisions informades per optimitzar les teves estratègies de negoci.

 

Processos

Implementació de tecnologies d’automatització de processos
Models intel·ligents d’identificació de riscos i anàlisis predictives
Agilització de metodologies i reorientació de les rutines de treball
Avaluació de l’adequació operativa dels processos interns i externs
Gestió del rendiment a través de models de planificació i control basats en el risc i centrats en el client

Tecnologia

La digitalització de processos i metodologies impulsa la eficiència i l'eficàcia en la gestió de dades, mentre que la centralització de tots els elements en joc mitjançant recursos adaptats d’interoperabilitat facilita la integració i la col·laboració. Amb el Datawarehousing & ETL, es pot gestionar i analitzar grans volums de dades de manera estructurada i eficient. A més, el scoring i clustering de clients, mediadors, comercials, etc., permet segmentar i identificar oportunitats de negoci de manera precisa i personalitzada.

Client

Desenvolupament i implementació d’estratègies orientades al client (estratègies customer-centric) – Kale
Integració backward des d’aplicacions analítiques fins a entorns legacy (CRM, portal de l’empleat, portal del mediador, etc.)
Optimització i gestió dels punts de contacte 
Anàlisi de dades avançada per a l’obtenció d’insights de valor sobre el client – Kale
Estratègies de segmentació focalitzades en l’aprofitament dels recursos i esforços comercials

 

Legislació

Compliment dels nous requisits globals (models de ponderació del risc, revisió de la qualitat dels actius, procés de revisió i avaluació de la supervisió i solvència)
Compliment dels requeriments de les entitats reguladores (alertes de supervisió, lluita contra el blanqueig de capital i privacitat)
Disseny i desenvolupament de sistemes d’anàlisis a distància i auditoria interna
Implementació d’estratègies de data governance, data management, data quality i data compliance totalment adaptades

Altres casos d'èxit

 

Vols saber què podem fer pel teu negoci?

També et pot interessar: