Transport & Logistics

Transport & Logistics 

La indústria del transport i la logística passa per un moment de transformació ocasionada per una tendència cap a la digitalització i cap a estratègies centrades en el client (customer-centric) del mercat. Les empreses del sector han de maximitzar els seus esforços per oferir serveis i experiències de qualitat als seus clients, així com trobar formes innovadores d’optimitzar les seves operacions. En aquest sentit, la inversió en tecnologies estratègiques que contribueixen al creixement de la cadena de subministrament, a l’optimització dels processos i operacions i a l’anàlisi predictiva, és essencial.

Key Factors

Mercat

Augment del cost de transport i enviament de productes
Internacionalització i deslocalització

Client

Transformació cap a estratègies de negoci focalitzades en el client (customer-centric)
Mutació dels punts de contacte i canals de comunicació amb el client
Demanda de transparència i millora de la comunicació amb el client
Progressiva necessitat d’obtenció d’un major coneixement sobre el client
Creixent rellevància de l’experiència de compra

Processos

Necessitat de gestió i control de l’inventari a temps real
Urgent necessitat de previsions avançades sobre la cadena de subministrament
Necessitat de sistemes centralitzats i de gestió de cadenes de subministrament deslocalitzades
Demanda d’un sistema de transport i enviament més eficient
Grans riscos en cas de fallada tècnica o d’errors en la cadena de subministrament
Transformació de la producció cap a models orientats en la planificació de la demanda

Tecnologia

Digitalització de processos i operacions
Necessitat d’automatització de processos i digitalització
Necessitat de plataformes adaptades que fomentin el flux de col·laboració i comunicació intern
Incorporació d’intel·ligència artificial
Demanda d’obtenció de coneixement i insights i de verificació d’hipòtesis a través d’anàlisi de dades
Necessitat de transformació tecnològica (anàlisi de dades i reporting avançats)
Major inversió en I+D i en metodologies d’obtenció de coneixement intel·ligents

Com et podem ajudar?

Mercat

Market research: anàlisi de dades i obtenció d’insights sobre el mercat – Kale
Models d’anàlisis predictives: predicció de la demanda i de les tendències del mercat
Estratègies de diferenciació – Kale
Estratègies d’aprofitament dels recursos i optimització de preus
Indicators & Dimensions Definition Tool

Client

Coneixement profund de la cartera de clients, el seu comportament, necessitats i hàbits de consum a través d’anàlisi de dades avançat i customer analítics basats en l’obtenció d’insights – Kale
Millora de l’experiència de client en l’ecosistema digital – Kale
Estratègies omniexperiència – Kale
Desenvolupament d’estratègies de segmentació de clients automatitzades – Kale
Optimització dels punts de contacte i d’adaptació de l’experiència del client al canal – Kale
Models d’anàlisi de satisfacció dels clients – Kale
Intercanvi de dades a través de la cadena de subministrament per a majors nivells de transparència i foment de la confiança per part del client

Processos

Millora de l’experiència d’usuari interna
Anàlisis de dades i reporting avançats
Digitalització de processos i metodologies, i centralització de tots els elements en joc a través de tecnologies i recursos adaptats d’interoperabilitat
Integració backward des d’aplicacions analítiques cap a entorns legacy (CRM, portal del treballador, portal del mediador, etc.)

Tecnologia

Digitalització de processos i operacions
Eines d’anàlisi de dades automatitzades per optimitzar recursos, esforços i millorar la productivitat
Estratègies de data compliance, data governance i data quality